Stap Uit jouw verhaal en zie waar je staat!
 

       'In de natuur is alles precies waar het moet zijn'.

 

Wat is Natuurcoaching

Natuurcoaching is coachen met en in de natuur. Tijdens iedere sessie gaan we samen op pad, het bos in of naar een ander natuurgebied. Wandelen in de natuur helpt om stil te worden in je hoofd en werkt rustgevend. Lichamelijke beweging ondersteunt mentale veranderingsprocessen. De natuur helpt ons metaforen & symboliek te gebruiken om buiten je eigen kaders te denken en te voelen. Hier gaan we tijdens iedere sessie actief mee aan de slag. In de natuur, op zoek naar helderheid en betekenis, zul je ervaren dat de antwoorden zich als vanzelf ontvouwen. 

Stap Uit Natuurcoaching is gericht op samen ontdekken en vooral zelf op zoek naar helderheid en antwoorden. Er wordt expliciet niet gezocht naar oplossingen.

  • De eerste stap in het coachingstraject is stilstaan bij wat er nú op de voorgrond staat in jouw leven. 'Wat vraagt er om aandacht'? 'Wat maakt dat je uit balans bent'? Stilstaan bij wat er nú is. Weten, voelen en er liefdevol naar kijken. 
  • Daarna volgt een proces van verkennen van verlangen die zich zal vertalen in een concrete coachingsvraag. 
  • Via heldere stappen op zoek naar obstakels of weerstand. 
  • Van daaruit op zoek naar jouw kracht en weerbaarheid, op zoek naar veerkracht. 
  • De laatste stap is het maken van een helder stappenplan. Je weet waar je naar toe wilt en weet welke stap jij de komende weken gaat zetten.

 

Vanuit Stap Uit Natuurcoaching wordt er gewerkt met natuurlijk coachen door in het hier en nu aanwezig te zijn. Open, neutraal en nieuwsgierig waarnemen en te vertrouwen op het aandienen van de antwoorden. Middels vragen en bewust spiegelen, help ik jou nieuwe perspectieven te ontdekken.   

 

'Hoe groter ons vermogen om zintuiglijke en lichamelijke gevoelens waar te nemen, hoe meer mogelijkheden we hebben om ons leven richting te geven'. (van der Kolk, 2018)